Pôžičky bez registra

Pôžička na md, Pôžička na štúdium, Pôžičky cez telefón


Pôžička na štúdium

Pôžička na štúdiumPôžička na štúdium sa uskutočňuje cez Študentský pôžičkový fond (ŠPF). Žiadať o pôžičku môže študent dennej, ale aj externej formy prvého štúdia na vysokej škole. Na pôžičku máte nárok, aj keď študujete na zahraničnej škole s trvalým pobytom v Slovenskej republike

Žiadateľ študujúci na vysokej škole žiada o pôžičku písomnou žiadosťou do 15.júna kalendárneho roku (do fondu sa posielajú do 31.07). Ostatní, vrátane študentov prvého ročníka do 10.10. kalendárneho roku (do fondu sa posielajú do 20.10).

Schválenie pôžičky je oznámené do 30 dní od doručenia žiadosti do fondu, spolu so zmluvou o pôžičke, ktorá musí byť uzavretá do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy.

Požiadať môžete o pôžičku vo výške od 331,94 € do 1327,76 € alebo o úver vo výške školného, ktoré musí byť vo výške od 1327,76 € do 2655,52 €.
[Read the rest of this entry...]

Pôžička na pošte

Pôžička na poštePôžička na pošte sa vyskytuje na Slovensku relatívne krátky čas. Požiadať o pôžičku môžete na pobočke Slovenskej pošty, ktorú poskytuje Poštová banka.
Pôžička pre cudzincov a úvery ktoré sa dajú vybaviť online.

Vybrať si môžeme z ponuky viacerých úverov:

Pôžička na bývanie: od 3 500€ do 17 000€ so splatnosťou od 3 do 10 rokov a mesačnou splátkou od 53€

Dostupná pôžička: od 400 € do 3 500 € so splatnosťou od 20 do 70 mesiacov a mesačnou splátkou od 13€. V hotovosti ju získate až do výšky 2000€.

Šikovná rezerva: pôžička vo výške 400€ so splatnosťou 11 mesiacov a mesačnou splátkou 43€.

SMS úver – rýchla a jednoduchá pôžička do 190€

Povolené prečerpanie: možnosť prečerpania peňazí na osobnom účte klienta s úrokom

Ostatné spotrebné úvery: od 3 300€ do 10 000€ na bezúčelový úver so splatnosťou 5 rokov.

Ak ste podnikateľ oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť, môžete požiadať z ponuky firemných úverov.

Pôžičky cez telefón

Pôžičky cez telefónPôžičky cez telefón je možné vybaviť veľmi rýchlo a jednoducho. A to sa dokonca ani nemusíte pohnúť z pohodlia vášho domova.  Schválenie pôžičky trvá do 24 až 48 hodín, kde vám peniaze prídu na účet, prípadne priamo domov.

Ak žiadate o pôžičku prvýkrát, poskytovateľ môže žiadať aj osobné stretnutie pre overenie potrebných dokladov na poskytnutie pôžičky.

Poskytovateľmi pôžičky cez telefón sú napríklad Cofidirect, ESSOX alebo Cetelem. Podmienkou pri žiadosti o pôžičku je schopnosť splácať poskytnutý úver.

Výhodou je, že takýmto spôsobom získania úveru vám nenarastie RPMN ani úrok v porovnaní ak by ste šli požiadať o pôžičku osobne.

Na prvý pohľad to vyzerá veľmi sľubne, no má to však jednu veľkú nevýhodu. Čísla, cez ktoré sa pôžička vybavuje, sú väčšinou spoplatnené a ak sa pozriete na váš telefonický účet, môže vás to nepríjemne prekvapiť. Cena za jednu minútu môže byť až niekoľko eur.

Pôžičky cez internet

Pôžičky cez internetPôžičky cez internet sú v dnešnej dobe veľmi obľúbené. Tieto pôžičky poskytujú bankové , ale aj nebankové inštitúcie. Na to, aby ste si ju mohli vybaviť, potrebujete len spoľahlivý internet.

Vybavenie je rýchle cez on-line internetový formulár, ktorý nájdete na stránke poskytovateľa. Vyplnenie tohto formuláru vám zaberie len niekoľko minút. Odpoveď na žiadosť dostanete už do niekoľkých minút. Finančná čiastka vám bude poskytnutá prevodom na bankový účet alebo osobne v hotovosti finančným agentom, ktorý vybaví aj zvyšné formality. [Read the rest of this entry...]

Pôžičky pre dôchodcov

Úver na bývaniePôžičku pre dôchodcov si môžete vybaviť v nebankovom sektore. V bankovom to je možné, ale pravdepodobnosť schválenia je oveľa nižšia. V nebankovom sektore si môžete vybaviť pôžičku aj jeden deň pred vašimi 75. narodeninami.

Pri vybavovaní úveru budete potrebovať dva doklady totožnosti, ak poberáte dôchodok, tak to treba dokladovať. Vybavenie je rýchle a peniaze dostanete osobne alebo na bankový účet. Jedná sa o bezúčelový úver, takže nemusíte dokladovať, na čo tieto peniaze použijete. V nebankovom sektore sa nenahliada do bankového registra, v tom bankovom sa nahliada bez výnimky.
[Read the rest of this entry...]

Úver na bývanie

Úver na bývanieÚver na bývanie je špeciálny úver, ktorý je poskytnutý účelovo. Ak máte záujem zriadiť alebo uskutočniť rekonštrukciu domácnosti, najvýhodnejšie je vybrať si úver na to určený. Budete musieť dokladovať použitie úveru. Najčastejšie je tento úver používaný na rekonštrukcie, zateplenie domu, kúpu nábytku a inú modernizáciu bývania.

Úver na bývanie je poskytovaný v bankovom, ale aj nebankovom sektore. Úrokové sadzby RPMN sú rozličné, úroková sadzba sa pohybuje od 7,5%. V porovnaní s bezúčelovými úvermi sú nižšie a splácate rovnakú čiastku počas celej doby splácania. Ako zvyčajne, v nebankovom sektore je úrok vyšší. Úver sa poskytuje od stoviek, až po viac než 30 000€.

Niekedy nie je potrebné zakladanie nehnuteľnosti. Je potrebné si prezrieť ponuky úverov a vybrať si ten najvýhodnejší pre vás. Niekedy závisí od výšky pôžičky, kde pri vyšších sumách potrebujete ručiteľa alebo zakladanie nehnuteľnosti.

Úverový register

Úverový registerÚverový register je zoznam klientov bánk, v ktorom môžeme nájsť informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách, podaných žiadostiach o úver klientov v bankách.

Banky si informácie z úverového registra prepožičiavajú. To znamená, že ak nie ste schopní splácať úver v jednej banke, budete mať o tom záznam v registri a tým pádom sa stanete pre banky rizikovým klientom. S najväčšou pravdepodobnosťou vám nebude schválený úver a jedinou možnosťou pre vás bude využívať nebankové služby, ktoré do bankového registra nenahliadajú.

Ak sa chcete dozvedieť o vašich záznamoch v registri, môžete o ne požiadať. Tieto informácie sú však spoplatnené.

Na Slovensku máme 3 úverové registre:

1. Spoločný register bankových informácií (SRBI)

2. Nebankový register klientskych informácií (NRKI)

3. Register Bankových úverov a záruk (RBÚZ) NBS

Úvery na auto

Úvery na autoÚvery na auto sú poskytované bankovými a nebankovými sektormi špeciálne na kúpu nového alebo ojazdeného vozidla. Je potrebné predložiť doklad o kúpe vozidla. Na to vám dá poskytovateľ niekoľko dní.

Väčšina predajcov automobilov majú zmluvu s lízingovou alebo splátkovou spoločnosťou, takže nebudete mať možnosť výberu. Vopred vybaveným úverom si zabezpečíte výhodnejšiu kúpu a stávate sa ihneď majiteľom vozidla. Výška úroku je výhodnejšia ako pri bezúčelovej pôžičke.

Aby vám bol úver poskytnutý, je potrebné zabezpečenie úveru. Väčšinou biankozmenkou, kupovaným vozidlom alebo vinkuláciou havarijného poistenia a/alebo poistenia proti krádeži v prospech banky. Pri vyšších sumách môže byť vyžadovaný ručiteľ. Výška úveru sa pohybuje od 80 do 100% kupovaného vozidla. Pri ojazdených vozidlách podľa znaleckého posudku. Pôžička vám môže byť poskytnutá aj spätne, po niekoľkých mesiacoch od kúpy vozidla.

Úvery na zmenku

Úvery na zmenkuÚvery na zmenku sú využívane v prípade, ak má klient zápis v bankovom registri. Nepotrebujete doklad o príjme, zakladanie nehnuteľnosti a bez dokladovania účelu. Peniaze dostanete prakticky ihneď, do niekoľkých minút v hotovosti.

Zmenka je písomný záväzok, že majiteľovi bude vyhradená dohodnutá suma v dohodnutej lehote stanovená na zmenke. U nás platí zmenkový a šekový zákon č. 191/1950 Zb.

Dávajte si pozor, aby ste boli schopní úver na zmenku splácať, pretože jej majiteľovi prináša výhody v podobe jednoduchej vymáhateľnosti. Majiteľ ju môže predložiť súdu alebo prostredníctvom rozhodcovského konania. Súd vám vydá platobný príkaz.

Zmenka musí obsahovať:

-označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny v jazyku, v ktorom je zmenka napísaná

-dátum a miesto vystavenia zmenky

-dátum splatnosti zmenky

-sumu, na ktorú je vystavená s menou

-meno platcu (v prípade cudzej zmenky)

-meno komu sa vyplatí

-miesto uhradenia

-meno, adresa a podpis vystaviteľa zmenky

Úvery pre začínajúcich podnikateľov

Úvery pre začínajúcich podnikateľovÚvery pre začínajúcich podnikateľov nie je jednoduché získať. Úver pre podnikateľov vám nebude poskytnutý, pretože pri uzavretí takéhoto úveru je potrebné predloženie daňového priznania a keďže iba začínate, daňové priznanie ste ešte nepodávali.

Máloktorá banka vám preto takýto úver poskytne, ale možné to je.

Tatra banka ponúka úver pre začínajúcich podnikateľov s podporou Garančného fondu Európskeho investičného fondu. Fond sa podieľa na riziku z nesplatenia úverov až do výšky 50 percent. Pri žiadaní o úver musíte predložiť podnikateľský plán, formy možného zabezpečenia úveru.

HVB Bank ponúka takýto úver iba v prípade kvalitného spracovania podnikateľského plánu.

Poštová banka – žiadateľ musí preukázať, že bude schopný úver splatiť

OTP Banka – žiadateľ môže získať rovnaký úver ako ostatní podnikatelia, pri posudzovaní sa na žiadosť kladie väčší dôraz. Potrebná je jedna tretina vlastných zdrojov.